01133116013-14 iranmodirinfo@gmail.com

ماه: فروردین ۱۳۹۷

دسته‌بندی نشده

برگزاری دوره هوش مالی -نمایندگی مازندران -بابلسر

ارسال شده توسط mohadmin

دسته‌بندی نشده

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بیمه – حوزه فنی بیمه

ارسال شده توسط mohadmin

دسته‌بندی نشده

برگزاری مجموعه دوره آموزشی هوش مالی در ۴ روز سطح شهرستان ساری

ارسال شده توسط mohadmin

دسته‌بندی نشده

برگزاری کارگاه هوش مالی کودک و خانواده در بابلسر- مدرس دوره ایمان قاضی پور

ارسال شده توسط mohadmin

این کارگاه با همکاری امور بانوان استانداری مازن
دران در ۶ روز برگزار گردید

بیشتر بخوانید